O nás              Kontakt               Podmínky               © 2012-2020  Letenkomat.cz                   IATA                info@letenkomat.cz

Letenkomat.cz  již od roku 2012 spolupracuje s prověřenými společnostmi v cestovním ruchu.

pelikantravel.com | kiwi.com | vueling.com | hotelscombined.com | booking.com | letuska.cz | dovolena.cz | invia.cz | travelportal.cz | otel.com 

eurolines.cz | skyscanner.com | agoda.com | airbnb.com | rentalcars.com | orbitz.com | apra.eu |  Air Malta  |  Hyper Slevy  | Qatar Airways | Fly Dubai | IBERIA | LUFTHANSA | Cheap Air 

Letenkomat.cz je jednak cestovní agentura a také inspirativní webová stránka, která odkazuje na smluvní prodejce cestovních služeb.

Provozovatel spravuje a provozuje prostřednictvím webové stránky www.letenkomat.cz, emailu a aplikací partnerských společností služby on-line rezervace letenek a dalších cestovních služeb. (dále jen „Letenkomat.cz“).

Doporučujeme vždy před samotnou rezervací, řádně prostudovat obchodní a přepravní podmínky u prodejce objednávané služby. Každá on-line rezervace provedená přímo na nebo směřující z webu letenkomat.cz je vždy přesměrována přímo na stránky třetí strany (Cestovní kanceláře, IATA agentury nebo na web letecké společnosti) a řídí se obchodními a ostatními podmínkami společnosti u které zákazník nakupuje produkt.

Veškerá komunikace ze strany cestovní agentury Letenkomat.cz probíhá přes tyto adresy:

E:mail:

info()letenkomat.cz

info()letenkomat.eu

Telefoní číslo: +420 778 004 808 od 9:00 do 17:00 hod.

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah webu
Některé informace uveřejněné na stránkách letenkomat.cz, zejména informace o novinkách u leteckých společností, informace o akčních letenkách a ostatních cestovních služeb z jiných webů, mají obecný informační charakter. Provozovatel nepřebírá žádnou záruku za správnost, úplnost, aktuálnost, nebo kvalitu informací. Zejména se jedná o tipy na hlavní stránce webu letenkomat.cz a na dalších stránkách. Všechny nabídky publikujeme s aktuální cenou u prodejců. Tato cena se obvykle mění několikrát za den a to z důvodů aktualizací cen, vyprodání kapacit, nebo změn tarifních a knihovacích tříd. Letenkomat.cz nemůže v žádném případě ovlivnit cenovou politiku našich partnerů a tak ceny které zveřejnuje letenkomat.cz jsou aktuální v čase zveřejnění. Nároky na ručení vůči provozovateli, které se vztahují na škody hmotného či nehmotného charakteru, jež by mohly být způsobeny přímo či nepřímo použitím či nepoužitím poskytnutých informací, jsou vyloučeny. Všechny poskytnuté informace jsou nezávazné a jejich využitím uživatel potvrzuje, že tak provádí na vlastní riziko. Provozovatel si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího oznámení změnit, doplnit, nebo smazat části obsahu nebo celý obsah, nebo zveřejněné informace dočasně či natrvalo odstranit.Články neprochází jazykovou korekcí.

2. Odkazy a linky (on-line zprostředkování cestovních služeb)
Provozovatel nemůže nijak ovlivnit aktuální či budoucí podobu a obsah odkazových stránek třetích stran. Proto se tímto výslovně distancuje od obsahu všech odkazových stránek, které mohly být po převzetí odkazů změněny. Toto zřeknutí se odpovědnosti platí pro všechny odkazy na stránky třetí strany z těchto internetových stránek. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zvlášť za škody, které vznikly použitím nebo nepoužitím poskytnutých odkazů, ručí pouze provozovatel odkazovaných stránek, nikoliv provozovatel těchto stránek, které pouze odkázaly na příslušnou stránku. 

3. Dostupnost stránek
Provozovatel stránek vyvíjí přiměřené úsilí pro zajištění dostupnosti těchto stránek technickými komunikačními prostředky sítě internet. Provozovatel odmítá odpovědnost za jakoukoliv přímou nebo nepřímou škodu, která by mohla vzniknout z důvodu nedostupnosti těchto stránek.

4. Účinnost vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba akceptovat jako součást všech stránek, které jsou umístěny na stejné internetové doméně jako toto vyloučení odpovědnosti. Jestliže část nebo jednotlivá ustanovení tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo částečně neodpovídají platným právním předpisům, nemá to vliv na platnosti ostatních ustanovení tohoto vyloučení odpovědnosti.Jaké informace získáme z registrace?

Jakmile se registrujete na webu www.letenkomat.cz, získáváme pouze emailovou adresu, to platí i v případě, pokud registraci a přihlášení provedete skrze Facebook nebo Google+. Vaše emailová adresa je díky zabezpečení v naprostém bezpečí a nehrozí tak zneužití z třetí strany. Registrací dáváte souhlas k zasílání notifikací a novinek z webu www.letenkomat.cz


Ochrana osobních údajů GDPR

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Pokud jste nám v rámci vzájemné komunikace nebo nákupu služeb poskytli své osobní údaje, stala se CA LETENKOMAT IČO 68956461 (dale jen Letenkomat.cz) jejich správcem. Ochraně vašich osobních údajů přikládáme velký význam a to nejen z důvodu souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejícími předpisy.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Letenkomat.cz je agentura poskytující cestovní služby a jako taková nevyhnutelně přichází do kontaktu s osobními údaji svých klientů. 

Jedná se o tyto typy osobní údajů:
jméno a příjmení
datum narození
Kontaktní adresa
email
telefon
IP adresa
číslo cestovního pasu, země vydání a datum konce platnosti
státní občanství

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány z těchto důvodů:

zajištění objednaných služeb a provedení platby
zodpovězení nezávazné poptávky či dotazu
zabezpečení provozu internetových serverů (logování IP adres)
zasílání obchodních a marketingových sdělení
provádění zákaznické soutěže

Na jak dlouho?
Všechny osobní údaje evidujeme jen na dobu přiměřeně nutnou. V případech, kdy uchovávání osobních údajů nepodléhá nadřazené zákonné povinnosti (např. zákonu o účetnictví), uchováváme osobní údaje maximálně po dobu jednoho roku. Po ukončení smluvního vztahu vaše osobní údaje uschováváme dále po dobu trvání promlčecí doby. Tedy doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy a po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Dále zpracováváme Vaše osobní údaje také po dobu trvání případných soudních sporů a jiných řízení.

Vymazání osobních údajů

Máte právo „být zapomenut“, tedy právo na to, abychom vymazali veškeré (nebo jen některé) vaše osobní údaje. A to pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a zároveň neexistuje právní titul pro jejich další zpracovávání. Pro vymazání, opravu údajů nás kontaktujte na info@letenkomat.cz s požadavkem.

Pravidla pro užívání cookies

Informujeme Vás, že při dodržení směrnice EU č. 2009/136/C naše webová stránka používá „cookies“ s účelem zjištění, jakým způsobem se naši uživatelé dostávají na naši webovou stránku, a abychom sledovali všeobecné uživatelské zvyky v době po nalezení naší webové stránky. Cookies jsou odkazy, které odesílají webové servery Vašemu webovému prohlížeči, když navštívíte danou internetovou stránku. Váš prohlížecí program si uloží každou zprávu v malém souboru, který nám dá informaci o Vaší poslední návštěvě na naší webové stránce. Tuto informaci si uložíme a analyzujeme pro shrnutí, s cílem zlepšit obsah, design, možnosti a celkové fungování naší webové stránky.
Většina webových prohlížečů automaticky povoluje používání cookies, ale máte možnost, abyste činnost cookies omezili tím, že si změníte nastavení preferencí Vašeho počítače takovým způsobem, že cookies zakážete, resp. nastavíte, abyste cookies mohli jednotlivě povolit nebo zakázat. V případě, že se rozhodnete pro toto omezení, omezí se i okruh funkcí na naší webové stránce, které můžete použít.
Konkrétně používáme tyto cookies:
a)      Analytické cookies – jejich pomocí můžeme zjistit, jaké pohyby vykonali návštěvníci na webové stránce, a můžeme zaznamenávat, jaké obsahy si návštěvníci přečetli a o které se zajímali. Díky tomu můžeme zlepšit Vám nabízené služby a můžeme se postarat o to, aby uživatelé našli informace, které vyhledávají.
b)      Cookies pro sociální sítě – Tyto cookies se používají pro účely sociálních sítí (Facebook, Google a Twitter). Jejich úkolem je řízení interakcí s Widgetmi sociální sítě nacházejícími se na stránce. Cookies tohoto charakteru používají tyto domény: „facebook.com“, „google.com“ a „twitter.com“.
c)       Cookies pro partnerské webové stránky – Jejich pomocí lze sledovat návštěvy z takových webových stránek, se kterými jsme uzavřeli dohodu o spolupráci. Cookies tohoto charakteru používají tyto domény: zanox.com, cj.com
d)      Cookies pro cílenou nebo behaviorální reklamu – Tyto cookies shromažďují informace o tom, co na této webové stránce preferujete a co si vybíráte. Jsou namířeny na ty reklamní sítě, které je později použijí na zveřejnění reklam upravených na míru na jiných webových stránkách.
e)      Technické cookies – Tyto cookies používá pouze tato webová stránka.
f)       Funkcionální cookies – Tyto cookies se používají výhradně k tomu, abychom na této webové stránce mohli zabezpečit použivateli používané služby, Cookies tohoto charakteru používá i tato webová stránka: letenkomat.cz 


1. Google Analytics
Naše webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu zabezpečovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookie, tj. takové textové soubory, které Váš počítač ukládá a které usnadňují analýzu způsobu, kterým webovou stránku používáte. Pomocí cookies se vytvořené informace souvisící s Vaším použitím této webové stránky (včetně Vaší adresy IP) odešlou na server Google umístěný v USA, který tyto informace uloží. Google tyto informace použije za účelem vyhodnocení Vašeho používání těchto stránek, vypracování zpráv o aktivitě stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování jiných služeb vztahujících se k aktivitě stránek a využití internetu. Společnost Google může tyto informace rovněž předávat třetím stranám, kde je tak povinna učinit podle zákona nebo v případech, kdy tyto třetí strany informace zpracovávají jménem Google. Google nebude propojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými daty, která má v držení.
Navolením příslušných nastavení ve Vašem prohlížeči můžete funkce Google Analytics zakázat, je ovšem nutno upozornit, že pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci v plné míře využít funkčností těchto stránek.
Použitím těchto stránek souhlasíte s tím, aby Googlem výše uvedeným způsobem získané údaje byly zpracovány za výše uvedeným účelem. Pokud nechcete, aby byly informace o návštěvě stránky přenášeny na Google Analytics, můžete si zde stáhnout deaktivační Add-on pro internetový prohlížeč.


2. Moduly plugin sociálních sítí Facebook
Na našich webových stránkách se používají zásuvné moduly plugin sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Moduly plugin je možno identifikovat jedním z log Facebooku (písmeno „f“ bílé barvy v modrém čtverečku, resp. ikona s palcem ukazujícím nahoru), resp. nápisem „Sociální plugin pro Facebook“. Seznam modulů plugin sociální sítě Facebook a jejich vzhled si můžete prohlédnout na tomto odkazu.
Pokud navštívíte některou z našich webových stránek, která je opatřena takovým pluginem, tak se Váš prohlížeč připojí na facebookový server a načítá se a zobrazí se Vám vizuální zobrazení pluginu. Mezitím facebookový server získá informace o tom, že jste na internetu navštívil naši webovou stránku, jakož i takové údaje, jako je např. Vaše adresa IP.
Po načtení pluginu Facebook přenáší obsah dříve viditelného pluginu přímo do vašeho prohlížeče a integruje jej do stránky na našich webových stránkách. Právě proto nejsme schopni ovlivňovat množství údajů, které dokáže Facebook získat za pomoci těchto pluginů. Bližší informace o získávání a zpracovávání Vašich osobních údajů na Facebooku naleznete na stránkách Facebooku. Při této činnosti jste jakožto uživatel Facebooku přihlášen a Facebook tuto Vaši činnost přiřadí k Vašemu facebookovému uživatelskému účtu. Při používání funkcí plugin (např. kliknutím na „To se mi líbí“ nebo „Přidat komentář“) jsou tyto informace přiřazovány k Vašemu facebookovému uživatelskému účtu. I v případě, že nemáte na Facebooku účet, Facebook Vás může identifikovat a uložit Vaši adresu IP poté, když klikněte na označení Facebooku.
Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a použití Facebookem, jakož i související práva a možnosti nastavení k ochraně soukromé sféry naleznete v pokynech na ochranu dat společnosti Facebook.
Pokud jste uživatelem Facebooku a chcete zamezit tomu, aby Facebook sbíral údaje o Vás prostřednictvím naší webové stránky a spojoval je s údaji uloženými na Facebooku, musíte se před návštěvou našich stránek z Facebooku odhlásit.
Moduly sociální sítě Facebook můžete zablokovat i pomocí přídavných programů [add-on] pro Váš internetový prohlížeč.


Google+
Na našich webových stránkách se používají moduly plugin sociální sítě Google Plus („Google Plugin“), kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Odkaz na Google+ najdete pod známým logem +1.
Pokud navštívíte některou z webových stránek Letenkomat, která je opatřena takovým pluginem Google, tak se Váš prohlížeč připojí na server společnosti Google. Google zašle obsah symbolu „+1“ bezprostředně Vašemu prohlížecímu programu a systém ho zaintegruje do dané webové stránky.
Dle vyjádření Google v případě, že uživatel neklikne na symbol „+1“, nedochází k získávání žádných osobních informací. Získávaní osobních údajů a jejich zpracovávání je možné pouze u osob přihlášených na „Google+“. Další informace naleznete na této internetové stránce: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.